Par mums

Jūsu bērna panākumi, viņa jūtas, raksturs, dzīves uzskati lielā mērā iespaido tas, kā viņš attīstās laikā kopš dzimšanas līdz skolas vecumam.

Lasīt vairāk...


aktuālā informācija Facebook

Aktuālā informācija par bērnudārzu https://www.facebook.com/bonafavola.

Bona Favola 2021-2022 m.g.

Bona Favola Imanta uzsāk uzņemšanu grupiņā no 1, 6 līdz 3 gadiem. Bērnu skaits līdz 15 bērniem. Maksa 4, 50 EUR dienā par ēdināšanu, iestāšanas maksa 100 EUR, maksas par izglītošanu nav (izglītības maksa ir vienāda ar pašvaldības finansējumu). Līdz…
Lasīt vairāk…