BONA FAVOLA

bonafavolaimage

bonafavolaimage

Prieks būt kopā

bonafavolaimage
bonafavolaimage

Kopā mēs

bonafavolaimage

bonafavolaimage

bonafavolaimage

pētīsim apkārtējo vidi un attīstīsim radošumu

bonafavolaimage

sagatavosimies skolai

bonafavolaimage

ēdīsim garšīgus un veselīgus ēdienus

bonafavolaimage

mācīsimies būt labiem draugiem un palīdzēt viens otram

bonafavolaimage

veidosim veselīgus paradumus

Grupiņas

bonafavolaimage

Silīte

1,6 - 2,5 gadi

bonafavolaimage

Mazā grupiņa

2,5 -3,5 gadi

bonafavolaimage

Vidējā grupiņa

3,5 -5 gadi

bonafavolaimage

Sagatavošanās skolai

5 - 7 gadi

Izglītojošā programma

Nodarbības notiek rotaļīgi, grupā ne vairāk par 6-7 bērniem, ar periodisku nodarbošanās maiņu, ņemot vērā bērnu noteiktā vecuma prasmes. Neliels bērnu skaits grupās dod iespēju labi apgūt materiālu un veido ieradumu uzmanīgi klausīties un ieklausīties grupasbiedros un pieaugušos. Grupu darba koncepcijas pamatā ir ideja par nepārtrauktu apmācību, kas ļauj novērst psiholoģisko stresu un intelektuālo diskomfortu pārejot no bērnudārza skolā.

Vairāk

bonafavolaimage

bonafavolaimage

Mācību priekšmeti

matemātika

valsts valoda

dzimtā valoda

mūzika

sports

logoritmika

Atnākt ciemos

Mūsu vērtības

Drošība

komunikācijā ar bērniem, audzinātājiem un vecākiem, kas balstās uz uzticības pilnām attiecībām

Atbildība

par bērna labsajūtu, personības attīstību un iegūto pieredzi spēlējoties, mācoties un iepazīstot pasauli

Cieņa

pret citiem bērniem, skolotājiem, vecākiem un apkārtējo vidi kopumā

Ģērbiet bērnu atbilstoši laika apstākļiem.
Pastaigas veicam jebkuros laikapstākļos.

bonafavolaimage

Bērnu darbi