Bērnudārzs

Silītes

Mazbērnu novietnes darbs balstās uz āgrās attīstības koncepcijas. Idejas pamatā ir pārliecība par agrā bērnu vecuma izcilām spējām, kas bieži vien paliek neattīstītas.
Šo spēju attīstībai mēs piedāvājam uzdevumu un spēļu tehnikas, pielietotas daudzu gadu laikā darbā ar bērniem. Mūsu mazbērnu novietne uzņem bērnus no 1,6 līdz 3 gadiem. Tas nodrošina individuālo pieeju katram bērnam, kā arī paver iespēju ņemt vērā vecāku vēlējumus.
Bērniem tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes dienā, divu stundu miegs un attiecīga medicīniskā aprūpe.
Mazbērnu novietne strādā no 7.00 līdz 18.00. Ir iespējams apmeklēt pēc izvēles.

Bernudārzs​

​Bērnudārzs aicina bērnus no 3 līdz 7 gadiem visa gada laikā.​
Labestīgā un omulīgā gaisotnē Jūs satiks pieredzējušie pedagogi un skolotāji ar augstāku pedagogisku izglītību. Mēs esam pārliecināti, ka kvalitatīva un veiksmīga apmācība agrā bērnībā ir iespējama tikai pilnā uzticības un mīlestības gaisotnē. Mūsu pieredzējušo pedagogu darba pamatā ir vēlme izprast katra bērna individualitāti, nepieciešamības un intereses, kā arī ar lielu pacietību kopīgi pārvarēt sarežģītības un grūtas situācijas.
Grupā tiek veidota omulīga, mājīga gaisotne, kas novērš bailes un palīdz pārvarēt kompleksus. Līdz ar to, tiek ieaudzināta atbildības un kārtības sajūta, kā arī cieņa un pienākumu izpratne attiecībā pret citiem bērniem, vecākiem un pedagogiem.
Pieredzējis medicīnas darbinieks izstrādāja bērnu veselībai labvēlīgu dienas režīmu ar trīsreizējo ēdināšanu, kā arī individuālo ēdiena izvēli. Bērnudārza ikdienas dzīve iekļauj pastaigas, aktīvas spēles svaigajā gaisā ne mazāk kā 2 stundas dienā, 2 stundas dienas miegs, medicīniskās apskates.

Bērni var apmeklēt:

 • jaunāko grupu (3-4 gadi)
 • vidējo grupu (4-5 gadi)
 • vecāko grupu (5-6 gadi)


Mācību bloks iekļauj sekojošus priekšmetus:

 • elementārā matemātika, aritmētika
 • runas prasmes attīstība
 • lasīšanas, rakstīšanas prasmju attīstību
 • angļu valoda
 • latviešu valoda
 • radošā izpausme (veidošana, gleznošana, aplikācija, konstruēšana)
 • fizkultūra, peldēšanas apmācība
 • mūzikas un deju nodarbības​

Nodarbības notiek rotaļīgi, grupā ne vairāk par 6-7 bērniem, ar periodisku nodarbošanās maiņu, ņemot vērā bērnu noteiktā vecuma prasmes. Neliels bērnu skaits grupās dod iespēju labi apgūt materiālu un veido ieradumu uzmanīgi klausīties un ieklausīties grupasbiedros un pieaugušos. Grupu darba koncepcijas pamatā ir ideja par nepārtrauktu apmācību, kas ļauj novērst psiholoģisko stresu un intelektuālo diskomfortu pārejot no bērnudārza skolā.

Sagatavošanās skolai

Sagatavošanās grupa strādā visa mācību gada laikā, nepieciešamības gadījumā arī vasarā.
​Bērni no 4 gadu vecuma apmeklē nodarbības pēcpusdienā trīs reizes nedēļā. Mācību diena sastāv no 4-5 nodarbībām, katra nodarbība ilgst 35 minūtes.
Apmācības programma izveidota ņemot vērā kā valsts skolu, tā arī privātskolu un specializēto skolu prasības. Šādās skolās notiek pirmklasnieku atlase: jāprot ātri lasīt, prast izrēķināt vienkāršus matemātikas uzdevumus, jābūt svešvalodu pamatiem, kā arī prast orientēties apkārtējā vidē.

Pamatnodarbības sagatavošanas grupā:

 • lasīšana, runas prasmes attīstība, rakstīšana
 • matemātika, logika
 • angļu valoda
 • latviešu valoda
 • nodarbības ar psihologu un logopēdu